Catalunya (Catalogne)

Aire nou de Bao

http://www.airenou.cat/

Assemblea Nacional Catalana

https://assemblea.barcelona/

Candidatura d’Unitat Popular

http://cup.cat/

Catalogne Nord

https://www.catalogne-nord.info/

Cercle Alfons Mias

https://sites.google.com/site/ppccweb/

Cercle d’Agermanament occitano-català

http://caoc.cat/

Convergence démocratique de Catalogne

http://www.cdccat.com/

Convergents !

http://convergents.cat/

Esquerra republicana

http://www.esquerra.cat/

Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya

http://www.histocat.cat/index.html

Maulets

https://fr-fr.facebook.com/Maulets

Solidaritat catalana per la independencia

http://solidaritat.cat/wp/

Unitat catalana

http://unitatcatalana.blogspot.fr/

Drapeau Catalgone Catalunya flag